Het Succeskompas beschrijft de essentie die richtinggevend is voor een succesvol bestaan. Het bestaat uit vier elementen: doel, talenten, waarden en missie. Deze elementen vormen samen het kompas om op te varen. Daarom heet het Succeskompas.

Je kunt een Succeskompas opstellen voor een individu en elke (deel)groep van individuen die samen een verbinding hebben, dus elk samenwerkingsverband, elk team en elke (project)organisatie. Dit zijn respectivelijk het Persoonlijk Succeskompas en het Organisatie Succeskompas.

Een uitgebreide beschrijving van het Succeskompas staat in het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Meer over het boek…

Persoonlijk Succeskompas

Doel
Het leven heeft voor ieder mens een andere betekenis; er zijn andere dingen die het leven zinvol maken, die je energie geven en die je passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel.
Talenten
Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten meegekregen. Werken met je talenten geeft energie en plezier en de tijd vliegt voorbij. Andere dingen die daar niet op afgestemd zijn kosten juist energie en gaan moeizaam (de tijd kruipt voorbij). Talenten zijn je gereedschappen om je levensdoel vorm te geven.
Waarden
Ten slotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Bepaalde activiteiten spreken een persoon juist daarom aan en andere totaal niet. Het kleurt de manier waarop je iets doet en bepaalt waarom je bepaalde keuzes maakt.
Missie
Voor een zinvol, succesvol, gelukkig en gezond leven is het belangrijk dat je met je talenten invulling geeft aan je levensdoel en hierbij uitdrukking kunt geven aan je waarden. Dit is je missie.

Naarmate je meer zelfinzicht krijgt zul je je meer bewust zijn hoe jouw Succeskompas is afgesteld en hoe je dat kunt gebruiken. Voor organisaties geldt overigens ook dat de essentie ervan wordt weergegeven door het Succeskompas. Alleen als het Succeskompas van de medewerker en de organisatie dezelfde richting aanwijzen is sprake van een duurzaam succesvolle situatie voor beiden.

Download Handleiding Persoonlijk Succeskompas

Lees: Hoe vind ik mijn succeskompas?

Voorbeelden Persoonlijk Succeskompas:

Organisatie Succeskompas

Doel
Het doel van de organisatie beschrijft de betekenis, de reden van bestaan. Alles en iedereen in de organisatie draagt bij aan het realiseren van het doel. Een helder doel geeft betekenis en zin aan ieders bijdrage in de organisatie.
Talenten
Elke organisatie heeft talenten, onderscheidende kwaliteiten, waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie. Het bepaalt waar de organisatie goed in is, wat de organisatie beter kan dan een
ander en welke producten en diensten worden geleverd. De talenten van een organisatie bestaan door de talenten van de mensen die er werken. 
Waarden
De organisatiewaarden zijn de grondbeginselen waar de organisatie en de mensen in de organisatie voor staan. Ze bepalen (vaak onbewust) de keuzes, prioriteiten,
werkwijzen en gedrag van mensen en organisaties. 
Missie
De missie is wat de organisatie doet om haar doel te realiseren. Het laat zien hoe hierbij haar talenten worden inzet en uitdrukking wordt gegeven aan haar waarden. Met een missie die optimaal is afgestemd op doel, talenten en waarden opereert de organisatie vanuit haar eigen kracht. Dit is de beste garantie voor succes.

Download Handleiding Organisatie Succeskompas

Lees: Hoe vind ik mijn succeskompas?

Voorbeelden Organisatie Succeskompas:

Succeskompas toepassingen

Lees meer over Succeskompas toepassingen…

Categories: Succeskompas