Het Succeskompas heeft vele toepassingsmogelijkheden die hieronder schematisch zijn weergegeven

Succeskompas doelgroepen

(Project)teams:
Mensen met de juiste kwaliteiten in een team opnemen maakt nog niet automatisch dat dit team ook effectief is in het bereiken van haar doelstellingen. Een effectief team werkt als eenheid aan eenzelfde doelstelling. Succesvolle samenwerking kenmerkt zich doordat er een duidelijk gezamenlijk doel is dat bijdraagt aan de individuele doelen van de teamleden, dat de teamleden complementaire kwaliteiten (talenten) hebben en dezelfde waarden delen. Belangrijk is dat dit expliciet gemaakt wordt zodat verborgen agenda’s boven water komen en de nadruk komt te liggen op dat wat de teamleden bindt. Zo kan men komen tot effectieve samenwerking en als team successen boeken.
De genoemde elementen vormen het Succeskompas. Door het Succeskompas van het team expliciet te maken wordt een solide basis gelegd voor zakelijk succes.

Nieuwe Professionals:
Als nieuwe professional sta je onafhankelijk in je werk en kies je die omgeving die past bij wie je echt bent, waarin je je talenten optimaal kunt inzetten en waarin recht wordt gedaan aan de waarden die voor jou belangrijk zijn. Je neemt hiervoor ook de verantwoordelijkheid.
Persoonlijke ontwikkeling heb je hoog in het vaandel.
Je bewust zijn van jouw Succeskompas helpt je hierbij. Je Succeskompas geeft aan wie je echt bent en helpt je van hieruit richting te geven aan een succesvolle koers in je leven en werk.

Samenwerkingsverbanden:
Ondanks een enthousiaste start leveren veel samenwerkingen niet het gewenste resultaat op. Succesvolle samenwerkingen kenmerken zich doordat er een duidelijk gezamenlijk doel is dat bijdraagt aan de individuele doelen van de partners, dat de samenwerkingspartners complementaire kwaliteiten (talenten) hebben en dezelfde waarden delen. Juist deze elementen vormen het Succeskompas.
Een goed begin is het halve werk. Door niet alleen de Succeskompassen van de samenwerkingspartners, maar ook van de samenwerking zelf expliciet te maken wordt een solide basis gelegd voor zakelijk succes.
Ik begeleid mensen en organisaties hierbij, waarbij niet alleen mijn tweede natuur om overal naar de essentie te zoeken, maar ook mijn inhoudelijke kennis van zaken en ervaring met samenwerkingsverbanden toepassing vindt. Het resultaat wordt vastgelegd op een Samenwerking Succeskompas Certificaat.

Startende ondernemers:
Een startende ondernemer staat voor een groot aantal keuzes. Behalve goed inspelen op de behoeften van je klanten is het essentieel om jezelf en je organisatie goed te kennen. Dat begint met het vaststellen van jouw Succeskompas en die van je onderneming. Echt doordringen tot de essentie en afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken is niet echter eenvoudig. Met een uitgebreide en intensieve sessie dringen we samen door tot de essentie van jouw onderneming. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ondernemers Succeskompas Certificaat. Het laat zich vertalen naar onder andere strategie en operationele doelen, de externe- en interne communicatie en de operationele bedrijfsvoering en vormt de basis voor al je zakelijke keuzes.

Directie en management:
Deze tijd wordt gekenmerkt door snelle veranderingen en meer zelfbewustzijn en onafhankelijker gedrag van medewerkers. Hoe maak ik mijn organisatie in zo’n situatie duurzaam succesvol? Hoe kan ik mensen duurzaam succesvol aan mij binden? Hoe leg ik de basis voor duurzaam succesvolle samenwerking? Hoe geef ik leiding aan de nieuwe generatie professionals?
Het antwoord op die vragen begint met duidelijkheid wie je als organisatie werkelijk bent Het Succeskompas biedt de basis voor het antwoord op deze vragen. Het werkt verbindend (voor de medewerkers), richtinggevend (voor alle keuzes voor activiteiten en acties) en onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie).

Echt doordringen tot de essentie en afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken is niet altijd en voor iedereen even eenvoudig. Het kan dan waardevol zijn je naar die essentie te laten begeleiden. Het is mijn tweede natuur om altijd naar de essentie te zoeken en mijn talent om mensen daarin te begeleiden. Jarenlange ervaring in leidinggevende en directiefuncties zijn daarnaast een garantie voor praktische resultaten.
Het Succeskompas vaststellen kan bij een klein bedrijf door de directeur/eigenaar en zal bij een groter bedrijf door een groep managers en medewerkers plaatsvinden. In beide gevallen vergroot een goede begeleiding de kwaliteit en bruikbaarheid van het eindresultaat.

Het resultaat is een Organisatie Succeskompas met een missie die werkelijk
– verbindend (voor de medewerkers),
– richtinggevend (voor alle activiteiten en acties) en
– onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie) is

Deze wordt vastgelegd op een Organisatie Succeskompas Certificaat. Het laat zich vertalen naar onder andere strategie en operationele doelen, de externe- en interne communicatie en de operationele bedrijfsvoering. (Reacties op Succeskompas begeleiding: ‘zeer professioneel, waardevol, richtinggevend, verhelderend, levert een goede basis die keuzes maken vereenvoudigt’)

Succeskompas focus

Persoonlijke ontwikkeling:
De basis voor duurzaam succes en het maken van zinvolle keuzes is het kennen van jezelf. Jouw essentie kan worden vastgelegd in een Persoonlijk Succeskompas. Het geeft je richting in je leven en werk. Tegen welke vraag je ook aanloopt, jouw Succeskompas geeft hierop een duidelijk antwoord.

Organisatieontwikkeling:
Zoals hierboven (bij directie en management) aangegeven, zijn de elementen van het Succeskompas een bindende factor in je bedrijf en geven richting aan al je keuzes. Een duidelijk en waarheidsgetrouw Organisatie Succeskompas is werkelijk verbindend (voor de medewerkers), richtinggevend (voor alle activiteiten en acties) en onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie). Het is de basis voor elke organisatieontwikkeling.

Werving en selectie:
Bij matching van mensen en functies in organisaties wordt traditioneel met name gekeken naar competenties. Kennis, ervaring, vaardigheden en gedrag worden in beeld gebracht en getoetst aan het functieprofiel. Deze traditionele manier van matching wordt voorbijgegaan aan de vraag of medewerker en organisatie in essentie wel bij elkaar passen. Het Succeskompas geeft dit inzicht. Als het Succeskompas van organisatie en medewerker bij elkaar passen kunnen beiden zich duurzaam verbinden en duurzaam succesvol zijn.

Succeskompas diensten

Coaching, training en advies:
Een helder Succeskompas maakt jouw authenticiteit tastbaar en is richtinggevend voor al je keuzes. Echt doordringen tot de essentie, het afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken en het Succeskompas zodanig formuleren dat het ook echt richtinggevend voor je is, is niet eenvoudig. Een goed klankbord kan daarbij helpen. 

Mijn toegevoegde waarde in een coachingsgesprek is dat ik een heel zakelijke achtergrond heb, maar ook de heelheid van ieder mens zie en zelf de zoektocht naar mijn essentie, met alle valkuilen, heb doorlopen. Het is mijn tweede natuur om altijd naar de essentie te zoeken en mijn talent om mensen daarin te begeleiden. Jarenlange ervaring in leidinggevende en directiefuncties zijn daarnaast een garantie voor praktische resultaten.
Ik kan je zo helpen om je werkelijke essentie te verwoorden/vertalen zodat het werkelijk richtinggevend is voor je leven en werk en niet blijft hangen in algemene termen.

Organisaties begeleiden naar hun Succeskompas zal bij een klein bedrijf met de directeur/eigenaar en bij een groter bedrijf met een groep managers en medewerkers plaatsvinden. In beide gevallen vergroot een goede begeleiding de kwaliteit en bruikbaarheid van het eindresultaat. Het resultaat is een Organisatie Succeskompas met een missie die werkelijk
– verbindend (voor de medewerkers),
– richtinggevend (voor alle activiteiten en acties) en
– onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie) is

Deze wordt vastgelegd op een Organisatie Succeskompas Certificaat. Het laat zich vertalen naar onder andere strategie en operationele doelen, de externe- en interne communicatie en de operationele bedrijfsvoering. (Reacties op Succeskompas begeleiding: ‘zeer professioneel, waardevol, richtinggevend, verhelderend, levert een goede basis die keuzes maken vereenvoudigt’)

Persoonlijke Succeskompas begeleiding

Hierbij wordt je begeleid bij het vaststellen van je Succeskompas.
De basis voor duurzaam succes en het maken van zinvolle keuzes is het kennen van jezelf. Je persoonlijke Succeskompas is de weerslag hiervan. Het is niet makkelijk om jezelf objectief te bekijken, laat staan de onderliggende essentie te zien. Het is mijn tweede natuur om altijd naar de essentie te zoeken en mensen daarin te begeleiden. Zo komen je onderscheidende kwaliteiten in beeld en krijg je een werkelijk richtinggevend geformuleerde persoonlijke missie. Dit helpt je de juiste keuzes te maken. Het resultaat wordt vastgelegd op een Persoonlijk Succeskompas Certificaat.
Dit kan worden gevolgd door een coachingstraject om te komen tot praktische uitvoering hiervan.

Antwoord op vragen

Met het Succeskompas vind je antwoorden bij vragen als:

Persoonlijke ontwikkeling:

  • Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
  • Hoe kan ik effectiever functioneren?
  • Hoe vind ik een baan die echt bij mij past?

Organisatieontwikkeling:

  • Hoe maak ik mijn organisatie duurzaam succesvol?
  • Hoe formuleer ik onze missie zodat deze werkelijk verbindend (voor de medewerkers), richtinggevend (voor onze activiteiten en acties) en onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie) is?
  • Hoe kan ik mensen duurzaam succesvol aan mij binden?
  • Hoe leg ik de basis voor duurzaam succesvolle samenwerking?
  • Hoe geef ik leiding aan de nieuwe generatie professionals?
Categories: algemeen