TheoBuijsrogge2018 200x200 by E.Oldeman

Mijn naam is Theo Buijsrogge en ik help mensen en organisaties om effectiever te zijn en duurzaam succesvolle keuzes te maken.

Daarbij gebruikt ik mijn talent om complexe zaken eenvoudig en praktisch hanteerbaar te maken en problemen vanuit een ander perspectief te zien. Naast mijn van nature erg rationele en analytische kant heb ik door jarenlange opleidingen en ervaringen ook mijn intuïtieve kant sterk ontwikkeld.

Het is mijn passie om zowel mensen als zaken met elkaar te verbinden en bij alles door te dringen tot de essentie en daarin anderen mee te nemen. Mijn natuurlijke rol is daarom die van ‘navigator’. De navigator verbindt mensen en zaken, doorgrondt de essentie, geeft richting en maakt zo een complex speelveld hanteerbaar.

Achtergrondverhaal

Ik was een blije, intelligente en introverte jongen. De ontwikkeling van mijn ratio en analytische vaardigheden gaven mij als verlegen jongen het vertrouwen om mijzelf ook in de buitenwereld staande te houden. Met redelijk gemak studeerde ik cum laude af aan de TU Delft, waarna ik nog MBA studeerde in Twente. Ik werkte vervolgens bij ingenieursbureaus en bij grote infrastructuurprojecten en groeide vrij snel door naar directiefuncties.

Daarbij ging echter niet alles even makkelijk. Ik had tijdens mijn studie vele dikke pukkels in mijn gezicht en kreeg vervolgens last van een essentiële tremor. Pas toen ik besloot mezelf volledig te accepteren zoals ik was en me niets van de reacties van anderen aan te trekken werd het voor mij langzaam beheersbaar. Dit waren kleine lessen in loslaten vergeleken met wat er jaren later zou komen. Ik kwam toen met mijn werk plotseling in een crisissituatie terecht die ook een enorme impact had op mij persoonlijk.

‘Toevallig’ had ik een half jaar eerder ook een bijzonder gesprek met mijn broer. Hij leed de laatste jaren aan een auto-immuunziekte en was er erg slecht aan toe. Bij onze laatste ontmoeting had hij echter bijna nergens meer last van en ik vroeg hoe dat kon. ‘Ik heb een spirituele levenswijze aangenomen’ waren zijn woorden en hij gaf mij het boekje zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra. Ik vroeg me af, Hoe kan dit?, Wat zegt de wetenschap hierover? en Wat zegt stichting Skepsis hierover? Zo begon ik hierover alles te lezen wat ik kon vinden en dat leverde veel nieuwe inzichten en een heel nieuw wereldbeeld op.

Vervolgens kwam die crisis en dat dwong mij dat wereldbeeld ook echt te doorleven. Ik leerde wat emoties met je doen en wat je zelf met emoties kunt doen, wat het betekent om dingen los te laten en mensen te vergeven. Ik raakte mijn werk grotendeels kwijt en besteedde bijna alle tijd aan persoonlijke ontwikkeling.

Spiritueel Ondernemers Netwerk

Ik begon de betekenis van ons bestaan in te zien en realiseerde me dat je dat niet zomaar zou moeten negeren. Ik vroeg me af wat je daar dan in je werk mee kon doen. Mijn zoektocht daarnaar leverde veel informatie op en dat wilde ik graag met andere mensen delen. Dus maakte ik een website waar ik alles, netjes gerubriceerd naar thema (leiderschap, meditatie, flow, synchroniciteit, etc.) op publiceerde. Ik kreeg de ingeving dat deze Spiritueel Ondernemers Netwerk moest gaan heten. Dit werd erg enthousiast ontvangen en groeide daadwerkelijk uit tot een online community.

Succeskompas

Toen er een paar duizend leden waren vroeg ik me af wat ik er verder mee kon doen en bedacht dat er misschien een kernnetwerkje kon ontstaan van mensen die vanuit hetzelfde gedachtengoed diensten verleenden. Dus ik begon om dat gedachtengoed eerst maar eens op te schrijven. Vervolgens kwam er van alles op mijn pad en resulteerde dit in een boek: Succeskompas, richting geven aan je leven en werk.

Iemand zei over het boek: ‘Lees het boek van Theo en je weet alles!’. Een mooi compliment en, als je alles weet over hoe ons bestaan in elkaar zit, dan weet je ook dat het niet over weten, maar over voelen en ervaren gaat.
Ik kreeg toen van verschillende mensen de tip oms eens bij het Centrum voor Leven en Intuïtie te kijken. Bij deze oudste intuïtie-school van Nederland, hebben ze geen lesboeken, maar gaat het volledig om zelf ervaren. Ik deed mezelf de basiscursus cadeau en ben er jarenlang gebleven om ook de healing- en readingopleidingen en diverse specifieke cursussen te volgen. Het heeft mijn intuïtie doen ontwaken en mijn ratio en gevoel in balans gebracht.

Complexe projecten

Ondertussen was ik weer actief als interim manager, nu aangevuld met coaching, begeleiding en training. Ik vroeg me erg af of ik ander werk moest gaan doen, waarin ik mijn hele zakelijke kant en mijn spirituele diepgang bij elkaar kon brengen. Het inzicht dat ik toen telkens kreeg was dat ik beiden in mijzelf diende te integreren. Het vormt mijn Zijn en dan maakt het verder minder uit wat ik doe. Ik deed nog steeds het ‘oude’ werk, maar ik deed het anders en met meer succes.

Met een klein groepje zelfstandigen deden wij (onder de naam Infra Kompas) waar onze passie lag: complexe multidisciplinaire infra projecten op een zo natuurlijk mogelijk wijze, succesvol laten verlopen, vanuit onze jarenlange ervaring met het managen van deze infra projecten.
Het ging daarbij vooral om infra-/installatie-/en tunnelprojecten. Meestal werden wij gevraagd als het project ontspoord was. Door aandacht voor mensen, inzicht in complexe processen en de kwaliteit om strategische keuzes te vertalen naar praktische, werkbare oplossingen lukte het ons om die projecten weer beheersbaar te maken. De onderliggende vraag voor mij was altijd hoe de unieke kwaliteiten van de teamleden zo goed mogelijk gericht kon worden op het gezamenlijke doel. Anders gezegd: de succeskompassen van de teamleden wijzen dezelfde kant op als het succeskompas van de organisatie.
Vanuit die intentie doe je de dingen net even anders en met meer succes.

Michaelsysteem

Het manuscript van Succeskompas had ik laten lezen door Christy van den Putten, een spiritueel coach en hele goede reader. Zij was enthousiast dat ik in het boek het Michaelsysteem beschreef en vertelde dat haar partner, Philip van der Most, hier ook mee bezig was. Ik maakte kennis met Philip en wij waren beiden heel enthousiast over het Michaelsysteem en vonden dat daar wel een Nederlands boek over geschreven mocht worden. We hadden er echter geen tijd voor dus lieten het idee gaan.

Later zaten Christy en Philip samen in een reading en kwam de Michael-entiteit spontaan bij Christy binnen en nodigde ze uit om een boek te schrijven. Zo begonnen we met zijn drieën aan een nieuw boek over het Michaelsysteem. Philip en ik hadden andere boeken over het Michaelsysteem gelezen en formuleerden op basis daarvan verhelderende vragen. Met zijn drieën stelden we die vragen dan via Christy aan Michael. Daarop kregen we duidelijke antwoorden, die we gebruikten om het boek te schrijven. Vervolgens hebben we dit, in vele sessies, zin voor zin, voorgelegd aan Michael, wat leidde tot hele mooie verbeteringen. Al met al een heel intensief en zeer waardevol proces met een prachtig resultaat. Aan de hand van het Michaelsysteem hebben we veel mensen inzicht gegeven in wie ze werkelijk zijn.

Michael-Apollo-lijn

In het kader van de readingopleiding maakten we met de opleidingsgroep ook een reisje naar Italië. Na maandenlang wekelijks enkele uren op een stoeltje zitten om te leren de energie van iemand te lezen was het een bijzondere ervaring om te ervaren dat je op de krachtplekken in en rond Pisa op dezelfde manier ook de daar aanwezige energie kon lezen. Ik was erg onder de indruk van het gevoel op die plaatsen en de krachtige boodschappen die ik er doorkreeg.

Deze ervaring inspireerden mij om meer krachtplekken te gaan bezoeken en ervaren. Ik maakte vervolgens verschillende energiereizen. Zonder uitzondering brachten alle reizen mij belangrijke inzichten, meer zelfinzicht en een belangrijke bijdrage in mijn (persoonlijke) groei.

Ik ontdekte dat Pisa op de Michael-Apollo-lijn ligt, een van de krachtigste energielijnen van Europa en begon meer krachtplaatsen op deze lijn te zoeken. Na enkele zomervakanties, waarbij we langs de lijn reisden en de verschillende krachtplaatsen bezochten was ik zo enthousiast dat ik besloot de hele lijn in detail in kaart te brengen. Dat resulteerde uiteindelijk in het boek Michael-Apollo-lijn, krachtplaatsen in verbinding met het universele weten.

Powerplaces.eu

Het onderzoek naar de Michael-Apollo-lijn was behoorlijk intensief, dus daar ging wel wat tijd overheen. Ik kon natuurlijk ook niet altijd op reis zijn en tijdens de Corona-pandemie zelfs helemaal het land niet uit. Dus keek ik tegelijkertijd ook naar mogelijke krachtplaatsen dichter bij huis. Daar vond ik er steeds meer van en zo werd ik geïnspireerd om weer een website te maken om dat allemaal met anderen te delen. Dit werd powerplaces.eu. Uit de enthousiaste reacties blijkt het duidelijk aan een behoefde te voldoen. Nu steeds meer mensen bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling en meer gaan luisteren naar hun eigen weten en intuïtie, wordt de oorspronkelijke kwaliteit van krachtplaatsen door velen herontdekt.

Op de krachtplaatsen krijg ik zelf altijd veel inzicht. De laatste tijd gaan deze over de transformatie waar ik nu in zit en die resulteert in een nieuwe focus. Zo heb ik het Spiritueel Ondernemers netwerk overgedragen en andere activiteiten afgerond en doe ik geen pure interim klussen meer. Mijn aandacht gaat nu vooral uit naar het onderzoeken en ervaren van krachtplaatsen en het begeleiden, coachen en adviseren van mensen.

CV

Wat ik de afgelopen jaren allemaal deed vind je hier:

Organisaties en rollen

CV op hoofdlijnen (pdf)

LinkedIn profiel

In de Media

Diverse keren ben ik in de media geweest. Kijk/luister het hier nog eens terug:

TV uitzending: (komt nog)