Mijn natuurlijke rol is die die van navigator. De navigator verbindt mensen en zaken, doorgrondt de essentie, geeft richting en maakt zo een complex speelveld hanteerbaar.

Ik ben heel all-round doordat ik me na mijn technische- en managementstudie in de praktijk ook veel bezig hield met risico-analyse, financiën, juridische (contract)zaken, automatisering. Zo leerde ik projectmatig werkende bedrijven en (grote) projectorganisaties te structureren en beheersbaar, efficiënt, effectief en resultaatgericht te organiseren. Mijn verdieping in bewustwording van mens en organisatie heeft gezorgd voor een extra dimensie in mijn werk, waardoor ik nog beter in staat ben mensen en systemen integraal te benaderen.

In de kern heeft mijn inzet altijd tot doel om mensen en organisaties effectiever te laten zijn en duurzaam succesvolle keuzes te maken. Dat doe ik met mijn talent om complexe zaken eenvoudig en voor iedereen praktisch hanteerbaar te kunnen maken. Daarmee geef ik mensen richting en handvaten om succesvolle resultaten te bereiken. Het zijn tenslotte de mensen die samen een organisatie vormen. Aandacht voor mensen en onderlinge samenwerking is daarom van groot belang.

Zeker in de huidige tijd betekent leiderschap voor mij vooral het stimuleren van vertrouwen en samenwerking en het betekenis en richting geven aan mensen door het verbinden van persoonlijke aan een gezamenlijk organisatiedoel. Het Succeskompas gedachtegoed is voor mij een waardevolle basis om daarin effectief te zijn.

Rode draad is mijn passie om bij alles door te dringen tot de essentie en mijn talent om zowel mensen als zaken met elkaar te verbinden, complexe zaken eenvoudig en praktisch hanteerbaar te maken en problemen vanuit een ander perspectief te zien. Zo help ik als navigator mensen en organisaties de juiste richting te kiezen om duurzaam succesvol te zijn. Dit uit zich in een rol als gids, begeleider, bemiddelaar, mentor, adviseur, coach of auteur.

(In het verleden deed ik dit dit ook vooral als interim-manager. Nu begeleid ik liever mensen naar bekwaamheid in een functie ipv deze functie tijdelijk zelf in te vullen.)

Meer informatie over wat ik deed:

Organisaties en rollen

CV op hoofdlijnen (pdf)

LinkedIn profiel