De wereld wordt steeds complexer, waarbij ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en vrijwel alles onvoorspelbaar en continu in beweging is. Blijven we gewoon doen wat we altijd deden dan leidt dat onherroepelijk tot problemen en in het ergste geval zelfs een crisis. ‘Problemen kunnen niet worden opgelost met het bewustzijn waarmee ze zijn gecreĆ«erd’ zei Albert Einstein ooit heel treffend. Dat dwingt ons oude overtuigingen los te laten en vanuit een nieuw bewustzijn de wereld te bekijken. Dat geldt voor mensen, maar ook voor organisaties. De huidige complexe wereld vraagt om flexibiliteit en slagvaardigheid, die de oude organisatiestructuren niet kunnen bieden, maar een goede voedingsbodem zijn voor het ontstaan van netwerkorganisaties en zelfstandig ondernemers die zich flexibel met anderen verbinden om samen iets tot stand te brengen.
De binding tussen deze mensen ontstaat niet meer door positie of rol in een organisatie, maar door gedeelde waarden en een collectief verlangen, een gezamenlijk doel. Iedereen draagt hier met zijn authentieke kwaliteiten aan bij. Dat vraagt dat je als (zelfstandig) ondernemer goed bewust bent wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Het antwoord op die vragen wordt je niet gegeven door je omgeving, maar vind je alleen door je aandacht naar binnen te richten.

Vanuit je authenticiteit richting geven aan je leven en werk doe je aan de hand van vier kernelementen die ik samen het Succeskompas noem:

Doel
Het leven heeft voor ieder mens een andere betekenis; er zijn andere dingen die het leven zinvol maken, die je energie geven en die je passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel.

Talenten

Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten meegekregen. Werken met je talenten geeft energie en plezier en de tijd vliegt voorbij. Andere dingen die daar niet op afgestemd zijn kosten juist energie en gaan moeizaam (de tijd kruipt voorbij). Talenten zijn je gereedschappen om je levensdoel vorm te geven.

Waarden
Ten slotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Bepaalde activiteiten spreken een persoon juist daarom aan en andere totaal niet. Het kleurt de manier waarop je iets doet en bepaalt waarom je bepaalde keuzes maakt.

Missie
Je missie is wat je hiermee doet. Hoe je je talenten inzet om invulling te geven aan je levensdoel en hoe je hierbij uitdrukking geeft aan je waarden.

Een duidelijk Succeskompas maakt jou als (zelfstandig) ondernemer onderscheidend en is richtinggevend voor al je keuzes.

Dit geldt ook voor organisaties en samenwerkingsverbanden. Dit zijn in essentie collectieve systemen van onderling met elkaar verbonden mensen. Wat de mensen bindt is een gezamenlijk doel en gedeelde waarden. De talenten van de mensen dragen samen bij aan het bereiken van dat doel. De missie tenslotte beschrijft hoe die talenten worden ingezet om het doel te bereiken en hoe hierbij uitdrukking gegeven wordt aan de gemeenschappelijke waarden. De vier elementen van het Succeskompas (doel, talenten, waarden en missie) zijn daarom ook voor een organisatie het kompas waarop men moet varen.

Een duidelijk Succeskompas werkt verbindend (voor de medewerkers of partners), richtinggevend (voor alle activiteiten en acties) en onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie). Als het Succeskompas van medewerkers en organisatie op elkaar zijn afgestemd , kunnen beiden zich duurzaam verbinden en duurzaam succesvol zijn.

Bij een zelfstandig ondernemer zijn het persoonlijk- en zakelijk Succeskompas per definitie op elkaar afgestemd.

Wil je als zelfstandig ondernemer dingen doen die echt bij je passen? Heb je moeite met het kiezen van een richting of focus. Of vraag je je af hoe je je beter kunt onderscheiden in de markt. Ga dan op zoek naar jouw Succeskompas. Het is de basis voor het maken van succesvolle keuzes.

Hoe je vanuit je authenticiteit je Succeskompas samenstelt en waarom juist deze elementen van essentieel belang zijn om richting te geven aan je leven en werk heb ik beschreven in het recent gepubliceerde boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Het beschrijft op een heldere manier de essentie van ons bestaan, hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen, welke evolutie mensen en organisaties doormaken en hoe met deze inzichten richting kan worden gegeven aan duurzaam succes voor mensen en organisaties.

Ik begeleid professionals, (zelfstandig)ondernemers en organisaties met het vinden van hun Succeskompas en het praktisch gebruik hiervan.

Bel of mail me voor eens voor een vrijblijvend gesprek of kijk verder op deze site voor meer informatie en downloads die je kunnen helpen met het vaststellen van jouw Succeskompas.

Dit artikel verscheen eerder op de site van mt/sprout.

Categories: Management

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *