Het Succeskompas beschrijft de essentie die richtinggevend is voor een succesvol bestaan. Het bestaat uit vier elementen: doeltalentenwaarden en missie.
Deze elementen vormen samen het kompas om op te varen. Daarom heet het Succeskompas. Je kunt een Succeskompas opstellen voor een individu en elke (deel)groep van individuen die samen een verbinding hebben, dus elk samenwerkingsverband, elk team en elke (project)organisatie.

Een uitgebreide beschrijving van het Succeskompas staat in het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Voordat het ingaat op het Succeskompas voor mensen en organisaties beschrijft het op basis van onder andere de laatste wetenschappelijke inzichten de essentie van ons bestaan, de evolutie van onze essentie en hoe deze inzichten in de praktijk kunnen worden gehanteerd.

Succeskompas introductie

Het boek

Succeskompas, richting geven aan je leven en werk

Succeskompas
richting geven aan je leven en werk
Theo Buijsrogge

uitgeverij Quist
ISBN: 9789077983546
288 pag.
prijs € 20,00

Samenvatting op de achterkant van het boek:
Succeskompas, richting geven aan je leven en werk toont je de essentie van je bestaan, hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen. Over accepteren van het heden en loslaten van het verleden. Om vrij de toekomst te creëren met wat je zegt, denkt en doet. Vanuit een ruimer perspectief kijk je vervolgens naar de evolutie van je essentie. Die evolutie blijkt meerdere levens te omvatten, waarin je focus verschuift van fysiek naar bewustzijn. Elk leven heeft een specifiek doel. Met deze inzichten ontwikkel je je eigen succeskompas, en geef je vanuit je essentie succesvol richting aan je leven. Je succeskompas volgen geeft inspiratie, passie en energie. In organisaties  leidt dit tot succesvolle producten of diensten en gemotiveerde medewerkers.

‘De samenhang van de vijf levenselementen is voor iedereen uniek als een eigen roeping. De eigen manier om ons levensprogram te beleven noemt Theo Buijsrogge het Succeskompas. Ik wens u toe met behulp van dit boek ook zelf uw Succeskompas te mogen ontdekken,’
 zegt Paul de Blot SJ, hoogleraar Business Spiritualiteit in zijn voorwoord

‘Ik heb Succeskompas met heel veel enthousiasme gelezen en ben diep onder de  indruk van de integrale benadering. Het is een waardevolle bijdrage aan het leven en  werken vanuit onze  essentie,’ 
zegt Rogier Huffnagel, voorzitter Raad van Bestuur van Ede & Partners.

Kort inhoudsoverzicht:

inhoudsopgave succeskompas

Inkijkexemplaar

Hieronder vind je een uitgebreid inkijkexemplaar met ruim 100 pagina’s uit het boek, inclusief de volledige eerste drie hoofdstukken:

Persoonlijk Succeskompas en Organisatie Succeskompas

Je kunt een Succeskompas opstellen voor een individu en elke (deel)groep van individuen die samen een verbinding hebben, dus elk samenwerkingsverband, elk team en elke (project)organisatie. Dit zijn respectivelijk het Persoonlijk Succeskompas en het Organisatie Succeskompas.

Lees hier meer: Persoonlijk- en Organisatie Succeskompas

Succeskompas toepassingen

Met het Succeskompas vind je antwoorden bij vragen als:

Persoonlijke ontwikkeling:

  • Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
  • Hoe kan ik effectiever functioneren?
  • Hoe vind ik een baan die echt bij mij past?

Organisatieontwikkeling:

  • Hoe maak ik mijn organisatie duurzaam succesvol?
  • Hoe formuleer ik onze missie zodat deze werkelijk verbindend (voor de medewerkers), richtinggevend (voor onze activiteiten en acties) en onderscheidend (ten opzichte van de concurrentie) is?
  • Hoe kan ik mensen duurzaam succesvol aan mij binden?
  • Hoe leg ik de basis voor duurzaam succesvolle samenwerking?
  • Hoe geef ik leiding aan de nieuwe generatie professionals?

Een schematisch overzicht van Succeskompas toepassingen:

Lees meer in dit artikel: Succeskompas toepassingen

Hoe vind ik mijn Succeskompas?

Lees meer in dit artikel: Hoe vind ik mijn Succeskompas?

Artikelen over Succeskompas

Lees hier artikelen over het Succeskompas en de toepassing hiervan in de praktijk: Succeskompas artikelen.