Het Succeskompas beschrijft de essentie die richtinggevend is voor een succesvol bestaan. Het bestaat uit vier elementen: doel, talenten, waarden en missie. Deze elementen vormen samen het kompas om op te varen. Daarom heet het Succeskompas.

Je kunt een Succeskompas opstellen voor een individu en elke (deel)groep van individuen die samen een verbinding hebben, dus elk samenwerkingsverband, elk team en elke (project)organisatie. Dit zijn respectivelijk het Persoonlijk Succeskompas en het Organisatie Succeskompas. Deze worden hieronder kort beschreven, waarna een beschrijving volgt hoe je deze kunt vaststellen.

Persoonlijk Succeskompas

Doel
Het leven heeft voor ieder mens een andere betekenis; er zijn andere dingen die het leven zinvol maken, die je energie geven en die je passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel.
Talenten
Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten meegekregen. Werken met je talenten geeft energie en plezier en de tijd vliegt voorbij. Andere dingen die daar niet op afgestemd zijn kosten juist energie en gaan moeizaam (de tijd kruipt voorbij). Talenten zijn je gereedschappen om je levensdoel vorm te geven.
Waarden
Ten slotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Bepaalde activiteiten spreken een persoon juist daarom aan en andere totaal niet. Het kleurt de manier waarop je iets doet en bepaalt waarom je bepaalde keuzes maakt.
Missie
Voor een zinvol, succesvol, gelukkig en gezond leven is het belangrijk dat je met je talenten invulling geeft aan je levensdoel en hierbij uitdrukking kunt geven aan je waarden. Dit is je missie.

Methode 1: vragen.
Het succeskompas is het antwoord op de volgende vragen:
Doel:  Wat is de reden van mijn bestaan? Wat is mijn betekenis?
Talenten:  Waar ben ik goed in?
Waarden:  Door welke waarden laten ik mij leiden, wat vind ik belangrijk?
Missie: Wat doe ik met mijn talenten om mijn doel te bereiken en hoe geef ik daarbij uitdrukking gegeven aan mijn waarden?

Naarmate je meer zelfinzicht krijgt zul je je meer bewust zijn hoe jouw Succeskompas is afgesteld en hoe je dat kunt gebruiken. Voor organisaties geldt overigens ook dat de essentie ervan wordt weergegeven door het Succeskompas. Alleen als het Succeskompas van de medewerker en de organisatie dezelfde richting aanwijzen is sprake van een duurzaam succesvolle situatie voor beiden.


Je Persoonlijke Succeskompas vaststellen

Hieronder staan drie methodes om jouw Succeskompas te vinden. Ze zijn steeds iets uitgebreider, maar geven dan ook steeds betere resultaten bij de echte essentie boven halen en het werkelijk richtinggevend en praktisch hanteerbaar maken van het Succeskompas.

Om  werkelijk zinvolle antwoorden te kunnen geven moet je echt de diepte in, op zoek naar je ware essentie. Dat vereist een ander perspectief en meerdere invalshoeken om tot antwoorden te komen. Het volgende helpt je daarbij

Methode 2: boek en handleiding
Lees het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Het geeft je het benodigde inzicht en laat je vanuit het juiste perspectief kijken om door te dringen tot de essentie en van daaruit richting te geven.
Het boek geeft je ook een groot aantal vragen die je helpen tot een Succeskompas te komen. Het boek kun je hier bestellen:  boek bestellen
Download daarna de handleiding voor het opstellen van je Succeskompas. Deze kun je hier downloaden: downloads
Lees hier enkele reacties op de handleiding: recensies.

Het is niet makkelijk om jezelf objectief te bekijken, laat staan de onderliggende essentie te zien. Het Succeskompas wordt dan vaak in te algemene termen verwoord, waardoor je onderscheidende kwaliteiten onvoldoende tot zijn recht komen en het te weinig richtinggevend is. Het is waardevol je te laten adviseren of coachen bij het proces om echt door te dringen tot de essentie en het Succeskompas werkelijk richtinggevend te maken.

Methode3: coaching
Laat je coachen bij het vaststellen van je Succeskompas en het toepassen van je Succeskompas in de praktijk.
Het is mijn tweede natuur om altijd naar de essentie te zoeken en mensen daarin te begeleiden. Mijn doelgerichte focus en uitgebreide werkervaring leidt daarbij tot praktisch hanteerbare resulten. Neem eens vrijblijvend contact met op: contact
Kijk hier naar reacties van mensen die je voor gingen: recensies.

Organisatie Succeskompas

Doel
Het doel van de organisatie beschrijft de betekenis, de reden van bestaan. Alles en iedereen in de organisatie is erop gericht het doel te realiseren. Een helder doel geeft betekenis en zin aan ieders bijdrage in de organisatie.
Talenten
Elke organisatie heeft talenten waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie. Het bepaalt waar de organisatie goed in is, wat de organisatie beter kan dan een
ander en welke producten en diensten worden geleverd. De talenten van een organisatie bestaan door de talenten van de mensen die er werken. 
Waarden
De organisatiewaarden zijn de grondbeginselen waar de organisatie en de mensen in de organisatie voor staan. Ze bepalen (vaak onbewust) de keuzes, prioriteiten,
werkwijzen en gedrag van mensen en organisaties. 
Missie
De missie is wat de organisatie doet om haar doel te realiseren. Het laat zien hoe hierbij haar talenten worden inzet en uitdrukking wordt gegeven aan haar waarden. Met een missie die optimaal is afgestemd op doel, talenten en waarden opereert de organisatie vanuit haar eigen kracht. Dit is de beste garantie voor succes.

Het Organisatie Succeskompas vaststellen

Hieronder staan drie methodes om het Succeskompas van een organisatie vast te stellen. Ze zijn steeds iets uitgebreider, maar geven dan ook steeds betere resultaten bij de echte essentie boven halen en het werkelijk richtinggevend en praktisch hanteerbaar maken van het Succeskompas.

Methode 1: vragen.
Het succeskompas is het antwoord op de volgende vragen:
Doel:  Waarom bestaat deze organisatie, waar doen we het voor?
Talenten:  Waar is de organisatie echt goed in en onderscheid zij zich van anderen?
Waarden:  Door welke waarden laten wij ons leiden?
Missie: Wat doet de organisatie om met haar talenten haar doel te realiseren, voor wie en hoe wordt hiermee uitdrukking gegevena aan de waarden?

Om  werkelijk zinvolle antwoorden te kunnen geven moet je echt de diepte in, op zoek naar de ware essentie. Dat vereist een ander perspectief en meerdere invalshoeken om tot antwoorden te komen. Dat vereist de volgende methoden:

Methode 2: boek en handleiding
Lees het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Het geeft je het benodigde inzicht en laat je vanuit het juiste perspectief kijken om door te dringen tot de essentie en van daaruit richting te geven Het boek geeft je ook een groot aantal vragen die je helpen tot een Succeskompas te komen. Het boek kun je hier bestellen:  boek bestellen
Download daarna de handleiding voor het opstellen van het Succeskompas voor  organisaties.  Deze kun je hier downloaden: downloads
Lees hier enkele reacties op de handleiding: recensies.

Omdat onze aandacht onder invloed van de omgeving vooral op de vorm (produkten, acties, strategie, concurrentie) is gericht blijkt het voor velen niet eenvoudig om het perspectief te veranderen en de onderliggende essentie te zien. Het gevol is dat het Succeskompas dan meer het middel beschrijft dan het onderliggende doel. Of het wordt in te algemene termen verwoorden, waardoor de onderscheidende kwaliteiten onvoldoende tot zijn recht komen en het daardoor te weinig richtingevend is. Om dan echt door te dringen tot de essentie en het Succeskompas werkelijk richtinggevend te maken is begeleiding waardevol.

Methode3: begeleiding
Laat je begeleiden bij het vaststellen van het Succeskompas.
Echt doordringen tot de essentie en afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken is niet eenvoudig. Het kan dan waardevol zijn je naar die essentie te laten begeleiden. Het is mijn tweede natuur om altijd naar de essentie te zoeken en om mensen daarin te begeleiden. Vooral als het Succeskompas door een groep mensen wordt vastgesteld is een gedegen begeleiding essentieel. Neem eens vrijblijvend contact op: contact
Kijk hier naar reacties van mensen die je voor gingen: recensies.

Categories: algemeen