tunnel teamwork

Met het Succeskompas kom je tot de essentie, zowel voor mensen, organisaties als samenwerkingsverbanden. Het is de basis om succesvolle keuzes te maken. In 2015 heb ik, namens BdBProjectmanagement, als manager projectbeheersing tunnelinstallaties van combinatie A4All mee mogen werken aan het succes van de A4 Delft-Schiedam. Aan de hand van het Succeskompas zal ik dit succes toelichten

A4Delft-Schiedam
Over dit stukje snelweg van 7 km is al heel veel gediscussieerd, geschreven, onderzocht en geprotesteerd. Het eerste initiatief dateert van 1953. Eind 1968 start men met de aanleg van de zandlichamen, die wordt stilgelegd door een motie in de tweede kamer. Deze wordt net aangenomen omdat één kamerlid zich achteraf blijkt te hebben vergist. Vervolgens duurt het tot 2012 voordat met de realisatie van het project wordt gestart, onder de voorwaarde dat de omgeving er niets van zal horen, zien en ruiken. De snelweg bestaat daarom grotendeels uit een verdiepte ligging en een landtunnel van 2km.
Mijn werkzaamheden richtten zich op de discipline technische installaties. Daar waren problemen en vertraging ontstaan en was een turn-around ingezet. Kenmerkend was een parallelproces van ontwerpen en uitvoeren en een zeer hoge tijdsdruk met opeenvolgende mijlpalen. Toch is het, voor velen voor onmogelijk gehouden, doel om de tunnel eind 2015 te openen gehaald en is een hoge kwaliteit gerealiseerd.
Vanuit het perspectief van het Succeskompas valt het volgende op:

Doel
Vaak zie je dat er wel een gemeenschappelijk doel is, echter dat iedereen vooral handelt vanuit zijn eigen doel en belang. Wij hadden ècht een gemeenschappelijk doel. Voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer stond er veel op het spel en was er een sterke motivatie om alles op alles te zetten om eind 2015 open te gaan. Van hoog tot laag in de organisatie was er één duidelijk doel en duidelijke focus: de tunnel moet eind 2015 open. Bij moeilijke vragen was dan altijd de vraag  ‘wat is het beste voor openstelling’.
Een gemeenschappelijke doel met een win-win voor alle partijen geeft focus en was een belangrijke basis voor ons succes.

Talenten
Talenten voor een mens zijn een gegeven. Voor een organisatie kun je door het kiezen van de medewerkers en door opleiding en training bepaalde talenten in je organisatie versterken. Je kunt dus de talenten optimaal afstemmen op je doel.
Voor samenwerkingsverbanden geldt dit ook. Vaak zie je echter dat talenten onvoldoende worden benut doordat elke partij zich beperkt tot de eigen contractuele verantwoordelijkheid. Echte samenwerking ontstaat als men zich hier niet door laat beperken. Hieronder lees je hoe wij de kernwaarde samenwerken hebben ingevuld.  Het zorgde ervoor dat, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, alle talenten optimaal ingezet konden worden voor ons gezamenlijke doel.
Naast de optimale inzet van talent waren de volgende talenten van doorslaggevend belangrijk voor ons succes: proactief handelen en flexibel. Dit hielp om ‘kort op de bal’ te spelen, continue anticiperend en snel aanpassend aan (externe) ontwikkelingen.

Waarden
Samenwerken, vertrouwen en transparantie waren in dit project belangrijke, door opdrachtgever en opdrachtnemer, gedeelde kernwaarden.
Alleen door samenwerking konden we ons doel bereiken. Zo werd er gezamenlijk gestuurd door een managementteam van opdrachtgever en opdrachtnemer (bestaande uit 6 heren, daarom ‘heren-6’ genoemd), dat in de laatste fase zelfs dagelijks bij elkaar kwam. Hierin werd over aspecten organisatie, techniek, proces en omgeving met elkaar afgestemd en besluiten genomen en zo nodig input geleverd voor contractzaken. Door elkaar open en transparant te informeren, kon worden geanticipeerd op ontwikkelingen en konden mogelijke knelpunten in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgelost. Door het scheiden van ‘best for project’ en ‘contract’ ontstond verbinding en konden oplossingen worden gevonden zonder dat dit vroegtijdig werd verstoord door contractuele discussies.
Door mensen van de opdrachtgever deel te laten nemen in onze teams, konden we optimaal van elkaars kennis en ervaring gebruik maken en onnodig langdurige formele commentaarrondes voorkomen.

Er ontstond eens een dilemma toen een inhoudelijk onmisbaar geachte teamleider afbreuk deed aan de samenwerking. Na enige twijfel lieten we ons leiden door de kernwaarde samenwerking en werd de persoon uit zijn functie gezet. Dit had direct een heel positief effect wat illustreert hoe belangrijk het is de samenwerking te koesteren.

Echte samenwerking is alleen mogelijk met vertrouwen. Vertrouwen kent vele aspecten.  Stephen Covey  schreef er een mooi boek over (The Speed of Trust), waarin de verschillende kenmerken van vertrouwen en het ontbreken ervan worden benoemd. Een belangrijke in ons project was volledige transparantie en het laten zien van resultaten.
Wij waren volledig transparant naar de opdrachtgever toe.  Dat maakte knelpunten vroegtijdig zichtbaar, bespreekbaar en oplosbaar.
De beste manier om vertrouwen te bouwen is het leveren van resultaten. En dat is wat we deden.

Hier zijn slecht enkele succesfactoren genoemd. We hebben ze, samen met onze ervaring bij andere complexe projecten, gebundeld in een set leidende principes. Die leidende principes vormen de basis voor het succesvol realiseren van complexe projecten.

Meer weten? Neem dan gerust contact op.


0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *