knelpunten- oplossingen, besluiten- en actielijst

Wordt bij u vooral gesproken over problemen en niet over oplossingen? Dan is de volgende situatie waarschijnlijk herkenbaar.

Het project begint met een goede samenwerking vanuit een duidelijke gemeenschappelijke basis, maar deze raakt meer en meer buiten beeld. Doordat individuele belangen steeds verder uit elkaar gaan lopen wordt het steeds moeilijk om die te overbruggen. Zeker als het project een geschiedenis kent van problemen en tegenslagen en partijen het gevoel hebben dat zij tekort gedaan zijn bij de bereikte compromissen. Men raakt dan uit verbinding en gaat (vaak onbewust) nog sterker focussen op het eigen belang. Vaak gaat dit gepaard met een oordeel over het gedrag van de ander, ‘hij is niet open, onbetrouwbaar en speelt spelletjes’. Als men het al zou willen, dan is het vrijwel onmogelijk om problemen vanuit het perspectief van de ander te zien. Gevolg is dat men samen niet meer tot oplossingen komt. Zelfs voor de hand liggende oplossingen die recht doen aan het belang van beide partijen ziet men niet meer.

In dit soort situaties kan het waardevol zijn om een onafhankelijke derde zoals BdBprojectmanagement in te schakelen. BdBprojectmanagement richt zich op situaties waarin twee peilers van belang zijn om tot een oplossing te komen: techniek en mensenwerk. De mensen van van BdBprojectmanagement hebben een brede ervaring met projectmanagement en technisch inhoudelijke vraagstukken  en combineren dat met een mensgerichte aanpak. Daardoor zorgen we ervoor dat de samenwerking op projecten niet tot stilstand komt of waar dit wel al het geval is, weer op gang komt. We zijn als het ware de olie die de radaren soepel laat draaien. Ik  heb me ook als bemiddelaar en procesmanager verbonden aan BdBprojectmanagement.

Één van de hulpmiddelen die we hanteren bij het stimuleren van een oplossingsgerichte dialoog is een knelpunten- oplossingen- besluiten- en actielijst. Dit lijkt triviaal, maar heeft, indien goed gehanteerd, een duidelijk richtinggevend effect.

  • In een verslag worden vaak uitspraken vastgelegd met als doel de spreker er aan te houden. Dit leidt tot discussie en remt een open dialoog. Dit voorkom je door je strikt tot de besluiten en acties te beperken en geen standpunten te verwoorden.
  • Door een knelpunten- oplossingen- besluiten- en actielijst richt de aandacht zich als vanzelf op de essentiele vragen: wat is het knelpunt/probleem? welke oplossing of oplossingsrichting is ervoor? wat kunnen we hierover met elkaar afspreken (besluit of actie)?

Verder is het van belang dat partijen helder hebben wat hun gemeenschappelijk belang is (en ieders individuele belang). Het Succeskompas is daarbij waardevol om de essentie van de samenwerking vast te leggen. Het maakt bewust waar de verbinding van partijen ligt en helpt van hieruit tot oplossingen te komen.

Met het Succeskompas beschrijf je het (gezamenlijke) doel, de talenten ofwel kwaliteiten die door ieder ingebracht worden om dit te bereiken en de gedeelde waarden die de basis zijn hoe men met elkaar omgaat. De missie is het laatste aspect van het Succeskompas en beschrijft tenslotte wat men daadwerkelijk samen doet, hoe men de talenten inzet om het doel te bereiken en hoe daarbij invulling wordt gegeven aan de gedeelde waarden.

Door dit expliciet te maken ontstaat een fundament voor de samenwerking. Het is ook de basis voor de oplossingsgerichte dialoog. Een onafhankelijke partij kan hierbij zinvol zijn omdat die niet gehinderd wordt door zijn eigen belang in de oplossing, maar zich optimaal op het proces kan richten. Als BdBprojectmanagement hebben wij niet alleen oog voor dit proces, maar kunnen partijen ook inhoudelijk adviseren over oplossingen. Wilt u uw situatie eens vrijblijvend bespreken, neem dan gerust contact op.

Categories: Management

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *