DOEL

Het zakelijk verbinden van mensen en organisaties

MISSIE

Het is de missie van M om mensen en organisaties zakelijk met elkaar te verbinden. Daartoe organiseren wij periodieke bijeenkomsten voor een zakelijk netwerk in de vorm van interregionale Business Kringen. De bijeenkomsten hebben een ongedwongen en informele sfeer, waarin uitwisseling van kennis en ervaring en zakelijke samenwerking van nature ontstaat. Onze deelnemers zijn professionele, maatschappelijk betrokken ondernemers die op een respectvolle en integere manier met elkaar om gaan en belang hechten aan samenwerking en vertrouwen vanuit de visie dat duurzaam succes alleen mogelijk is door waardecreatie voor alle betrokkenen.

TALENTEN

  • aandacht geven
  • verbinden, netwerken
  • organiseren

WAARDEN

  • integriteit
  • betrokkenheid
  • creativiteit
  • vertrouwen
  • samenwerken
  • duurzaamheid

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *