Theo BuijsroggeTheo heeft het talent om complexe, onoverzichtelijke zaken terug te brengen tot de essentie en inzichtelijk, beheersbaar en praktisch hanteerbaar te maken. Integriteit, betrouwbaarheid en oprechte persoonlijke verbinding zijn belangrijke waarden die in zijn werk tot uiting komen. Hij krijgt daardoor snel het vertrouwen van mensen. Hij combineert een groot analytische vermogen met een praktische en doelgerichte instelling en een mensgerichte benadering.
Hi
j is heel allround doordat hij zich na zijn technische- en managementstudie in de praktijk ook veel bezig hield met risico-analyse, financiën, juridische (contract)zaken, automatisering en, de laatste jaren, met bewustwording van mens en organisatie.
Deze kennis gebruikt hij om mensen en organisaties duurzaam succesvol te laten zijn.

In het gedachtegoed van Robert Greenleaf, die het begrip Servant Leadership introduceerde, herkent hij veel van zijn visie en (leiderschaps)aanpak.

Theo werkte voor uiteenlopende bedrijven gerelateerd aan de bouw: Woningcorporatie, Projectontwikkelaar, Grote projectorganisaties, Ingenieursbureaus, Adviesbureaus, Aannemers, gemeenten, Rijkswaterstaat.

Ontwikkeling
Zijn basis opleidingen zijn Civiele Techniek aan de TU Delft en MBA aan de TSM Business School.
Hij volgde daarna diverse cursussen en opleidingen, waaronder opleiding Servant Leadership, Coachingsvaardigheden, Emotionele intelligentie in de communicatie, Belbin teamrollen, Motiverend Leiderschap en diverse technische cursussen. De verdieping in bewustwording van mens en organisatie resulteerde in het boek “Succeskompas, richting geven aan je leven en werk”, dat hij in zijn werk toepast en waarover hij lezingen en trainingen geeft.

Diensten

Zijn natuurlijke rol is die van “navigator” voor ontwikkeling van mensen en organisaties. De navigator maakt een complexe speelveld hanteerbaar, verbindt mensen, helpt mensen en organisaties door te dringen tot de essentie en om van daaruit duurzaam succesvolle keuzes te maken.
Zijn rol uit zich in een positie van interim-directeur/manager, begeleider/coach of adviseur in situaties waarin mensen of organisaties willen veranderen, vernieuwen of verbeteren.

Mijn boeken

Succeskompas, richting geven aan je leven en werkSucceskompas
richting geven aan je leven en werk

"De essentie van 'persoonlijk leiderschap' in werk en leven."
"Indrukwekkend, praktisch, helder" "Een boek dat veel andere boeken overbodig maakt"
"Lees dit boek en je weet alles."
Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheidMichaelsysteem,
de essentie van je persoonlijkheid

"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend."
"Groot respect voor jullie werk!"
Ga naar boven