De energie op aarde is niet overal gelijk. De plaatsen met krachtige energie blijken vaak op één lijn te liggen. Één van de krachtigste energielijnen is de zogenaamde Michaël-lijn of Michaël-Apollo-lijn. De naam is ontleend aan de aartsengel Michaël omdat op deze lijn in de loop der tijd veel heiligdommen zijn gebouw die gewijd zijn aan de aartsengel Michaël. Het deel dat door Griekenland gaat is vooral gewijd aan de god Apollo, vandaar Michaël/Apollo-lijn of Apollo/Michaël-lijn.

Enkele hoogtepunten op deze lijn zijn:

 • Skellig Michael, een eilandje voor de kust van Ierland met een voormalig klooster
 • Michael Mount, een eilandje in Cornwall met een kasteel/voormalig klooster
 • Mont Saint Michel, een eiland voor de kust van Normandië met een Benedictijnse abdij op de top
 • Kathedraal van Bourges, Imposante kathedraal in het centrum van Frankrijk
 • Sacre di San Michele, klooster op de top van een berg in de buurt van Turijn (ook op de lijn).
 • Pisa, op het Plein van de wonderen staan, naast de beroemde scheve toren, een kathedraal en doopkapel
 • Assisi, bedevaartsplaats van de heilige Franciscus van Assisi
 • Monte Sant'Angelo, ondergrondse kerk waar de aardsengel Michaël ooit verscheen.
 • Delphi, Grieks heiligdom met als centrum de tempel van Apollo
 • Athene, de Acropolis, een rots met een tempelcomplex in het centrum van de stad
 • Delos, oude stad en tempelcomplex en, volgens de oude Grieken, de geboorteplaats van de zonnegod Apollo
 • Simi, het Sint-Michaëlsklooster op dit Griekse eiland is gebouwd op een eeuwenoude tempel gewijd aan Apollo
 • Haifa, het Stella Marisklooster werd op de berg Karmel gebouwd boven de grot waar de profeet Elia zou hebben gewoond.

Ik heb vele krachtplekken op deze lijn bezocht en ben nu de hele lijn gedetailleerd in kaart aan het brengen. Basis hiervoor is het boek The Dance of the Dragon van Paul Broadhurst en Hamish Miller. Zij hebben in een periode van tien jaar tijd langs de hele lijn gereisd en hebben deze met behulp een wichelroede in kaart gebracht. Het is niet eenvoudig om uit hun boek alle plaatsen exact te bepalen. Inmiddels is dit wel gelukt, wat resulteerde in onderstaande gedetailleerde interactieve kaart met alle ruim 350 bekende krachtplekken op de lijn.

Op onderstaande interactieve kaart vind je alle krachtplaatsen op de Michaël/Apollo-lijn. Als je klikt op een punt, dan verschijnt er een zijpaneel met een korte toelichting. Soms is de tekst afgebroken met '...'. Dat betekent dat hier meer informatie over is. Die wordt opgenomen in het boek dat ik hierover aan het schrijven ben. Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond dat boek, stuur me dan een mailtje.

Michael-Apollo-lijn

Michael-Apollo-lijn
In verbinding met het universele weten van de aarde

Het boek beschrijft hoe de energie van de aarde zich openbaart op krachtplaatsen en ons in contact brengen met een universeel weten. Dat helpt ons te verbinden met ons innerlijk wezen en helder te maken wat er in ons leeft en antwoorden te ontvangen op vragen die in ons leven. Het werkt als een katalysator om de weg naar binnen te vinden. Veel van deze plaatsen werken helend en je kunt er steun en bekrachtiging ervaren. Een reis langs deze krachtplaatsen is dus niet alleen een reis naar prachtige plaatsen in onze buitenwereld, maar vooral ook een reis naar binnen.
Het boek richt zich, na een korte algemene beschrijving van krachtplaatsen, energielijnen en energieoefeningen geheel op de Michael-Apollo-lijn. Het beschrijft alle krachtplaatsen op de lijn, voorzien van achtergronden, bereikbaarheid en mijn eigen ervaringen.

Omdat het zijpaneel een deel van de kaart wegneemt is het handig om de kaart op volledig scherm te bekijken.

- Klick here for English version of this page -

 

Krachtplek

Krachtplaatsen zijn plekken op aarde met een krachtige energie. Deze energie werd door onze verre voorouders gevoeld en zij verzamelden zich vaak op deze plekken. Later bouwden zij hier lun heiligdommen en weer later, op de fundamenten hiervan, bouwde men de nu nog bestaande kerken en tempels.
Vaak bevinding deze krachtplekken zich op een energielijn. Dit zijn banen van energie die door het landschap lopen. Er zijn verschillende soorten energielijnen. Krachtplekken vind men vooral op leylijnen.

De energie op deze plekken is voelbaar en helpt je antwoorden te krijgen op levensvragen. Of zoals spirituele gids Michael zegtDit soort plekken kan men leylijnen of vortexes van energie noemen en zijn locaties waar mensen zich veiliger voelen. Mensen die zich daardoor gezien en/of erkent voelen zijn daardoor niet meer afhankelijk van anderen die regelmatig met een heel eigen uitgesproken antwoord komen. Wat deze plekken doen is eigenlijk een verbinding makkelijker maken met het universeel weten. Zoals ieder weet heeft de aarde een hele grote mate van kennis in zich opgeslagen. Deze kennis ondersteunt het verlangen van mensen om aan zichzelf vragen te stellen die, zoals u het noemt, levensvragen zijn. Door op deze krachtplekken vanuit vertrouwen de vraag in zichzelf of hardop uit te spreken kan men meer en makkelijker ontvangen. Deze plekken geven ook veel steun of bekrachtiging, of in gevallen waar moed nodig is, om los te laten om een volgende fase van het eigen leven in te gaan. Door die kracht / moed daarin te voelen kan er een krachtig zelfvertrouwen ontstaan en waardoor de keuze helderder is. Hierdoor verdwijnt twijfel zodat het ook echt gezien kan worden voor het innerlijk weten of het grotere bewustzijn. Daardoor verandert de afhankelijkheid van het zoeken naar een coach of naar begeleiders in dit proces, want het innerlijk weten kent geen twijfel.

Ik inventariseerde verschillende bronnen en ga vooral zelf veel op pad naar deze krachtplekken om ze zelf te ervaren.
De inzichten die ik daarbij opdeed vind je hier:

De krachtplekken verzamel ik op een Google-map. Deze vind je hier:

Krachtplekken

Er valt nog veel te onderzoeken. Dit is mijn kaart met te onderzoeken krachtplekken:

Krachtplekken onderzoek

Klik op de kaarten om ze interactief te bekijken.

Één van de krachtigste energielijnen is de zogenaamde Michael-Apollo-lijn. Ik heb vele krachtplekken op deze lijn bezocht en ben de hele lijn gedetailleerd in kaart aan het brengen. Kijk voor een voorlopig resultaat eens hier (of kilk op onderstaande kaart: Michael-Apollo-lijn

Michael Apollo Axis

Ik wens je veel plezier en fijne ervaringen,
Theo Buijsrogge

The earth's energy is not the same everywhere. The places of powerful energy often turn out to be aligned. One of the most powerful energy lines is the so-called Michael axis or Michael-Apollo axis. The name is taken from the Archangel Michael because many sanctuaries dedicated to the Archangel Michael have been built on this line over time. The part that goes through Greece is mainly dedicated to the god Apollo, hence Michael/Apollo-line or Apollo/St.Michael-line.

Some highlights on this line are:

 • Skellig Michael, an island off the coast of Ireland with a former monastery
 • Michael Mount, an island in Cornwall with a castle / former monastery
 • Mont Saint Michel, an island off the coast of Normandy with a Benedictine abbey on top
 • Kathedraal van Bourges, Imposing cathedral in the center of France
 • Sacre di San Michele, monastery on top of a mountain near Turin (also on the line)
 • Pisa, the cathedral and baptistery on the Square of Miracles, next to the famous Leaning Tower
 • Assisi, pilgrimage site of Saint Francis of Assisi
 • Monte Sant'Angelo, underground church where the Archangel Michael once appeared
 • Delphi, Greek sanctuary with the temple of Apollo at its center
 • Athene, de Acropolis, a rock with a temple complex in the center of the city
 • Delos, ancient city and temple complex and, according to the ancient Greeks, birthplace of the sun god Apollo
 • Simi, St. Michael's Monastery on this Greek island, is built on an ancient temple dedicated to Apollo
 • Haifa, the Stella Maris Monastery was built on Mount Carmel above the cave where the prophet Elijah is said to have lived

I have visited many of these powerful places on this line and am now mapping the entire line in detail. The basis for this is the book The Dance of the Dragon by Paul Broadhurst and Hamish Miller. They have traveled all along the line over a ten-year period and mapped it with the help of a dowsing rod. It is not easy to determine exactly all places from their book. In the meantime, I completed this, which resulted in the detailed interactive map below with all (more than 350) known power places on the line. I am now working on an (e) book with a description of all places, with background information, location details and my own experiences.

On the interactive map below you will find all the power places on the Michael/Apollo line. If you click on a point, a side panel will appear with a short explanation (in Dutch for now, but Google translate is wonderfull). Sometimes the text is broken with '...'. That means there is more information about this. It will be included in the book that I am writing. If you like to be kept informed of the developments regarding that book, please send me an email.

Because the side panel removes part of the map, it is useful to view the map on full screen.

- Klick here for Dutch version of this page -

tunnel teamwork

Met het Succeskompas kom je tot de essentie, zowel voor mensen, organisaties als samenwerkingsverbanden. Het is de basis om succesvolle keuzes te maken. In 2015 heb ik, namens BdBProjectmanagement, als manager projectbeheersing tunnelinstallaties van combinatie A4All mee mogen werken aan het succes van de A4 Delft-Schiedam. Aan de hand van het Succeskompas zal ik dit succes toelichten

A4Delft-Schiedam
Over dit stukje snelweg van 7 km is al heel veel gediscussieerd, geschreven, onderzocht en geprotesteerd. Het eerste initiatief dateert van 1953. Eind 1968 start men met de aanleg van de zandlichamen, die wordt stilgelegd door een motie in de tweede kamer. Deze wordt net aangenomen omdat één kamerlid zich achteraf blijkt te hebben vergist. Vervolgens duurt het tot 2012 voordat met de realisatie van het project wordt gestart, onder de voorwaarde dat de omgeving er niets van zal horen, zien en ruiken. De snelweg bestaat daarom grotendeels uit een verdiepte ligging en een landtunnel van 2km.
Mijn werkzaamheden richtten zich op de discipline technische installaties. Daar waren problemen en vertraging ontstaan en was een turn-around ingezet. Kenmerkend was een parallelproces van ontwerpen en uitvoeren en een zeer hoge tijdsdruk met opeenvolgende mijlpalen. Toch is het, voor velen voor onmogelijk gehouden, doel om de tunnel eind 2015 te openen gehaald en is een hoge kwaliteit gerealiseerd.
Vanuit het perspectief van het Succeskompas valt het volgende op:

Lees meer...

NL Succeskompas kop

In september 2010 verscheen in het tijdschrift Nieuwe Leiders een artikel met de titel Succeskompas, de essentie van nieuw leiderschap:

Klik op het artikel om het te lezen:   nl succeskompas lowres

Pagina 1 van 3

Subcategorieën

Mijn boeken

Succeskompas, richting geven aan je leven en werkSucceskompas
richting geven aan je leven en werk

"De essentie van 'persoonlijk leiderschap' in werk en leven."
"Indrukwekkend, praktisch, helder" "Een boek dat veel andere boeken overbodig maakt"
"Lees dit boek en je weet alles."
Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheidMichaelsysteem,
de essentie van je persoonlijkheid

"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend."
"Groot respect voor jullie werk!"
Ga naar boven