Een bijzondere situatie zette in 2005 mijn leven op zijn kop en was de aanleiding me te verdiepen in de achtergrond van menselijk gedrag en het hoe en waarom van onze ervaringen. Bij die zoektocht ging er een hele nieuwe wereld voor me open die sterk afweek van de gangbare paradigma's en veel inzichten en verklaringen bood. Het bracht me via de wetenschap en spiritualiteit bij de essentie van ons bestaan. Daarbij ging het me niet alleen om het opdoen van nieuwe inzichten vanuit verschillende perspectieven, maar was ik vooral geïnteresseerd in de praktische toepassing hiervan.


Succeskompas, richting geven aan je leven en werk

succeskompas-boekkaftDe wens om het gedachtengoed praktisch overdraagbaar te maken inspireerde me het op te schrijven. Zo ontstond het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Het geeft een integraal inzicht van de essentie van ons bestaan tot de praktische toepassing hiervan voor mensen en organisaties.

Meer over het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk ...

 

 

Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid

Michaelsysteem-logo-200x200In Succeskompas, richting geven aan je leven en werk beschrijf ik onder andere waardevolle inzichten uit het Michaelsysteem. Samen met Christy van den Putten en Philip van der Most schreven wij een nieuw boek over het Michaelsysteem, getiteld Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid. Het Michaelsysteem beschrijft de ontwikkeling van onze essentie en de elementaire kenmerken waaruit onze persoonlijkheid is opgebouwd.

Meer over het boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid ...

 


Business Spiritualiteit scheurkalenders

Daarnaast was ik medeauteur van de Business Spiritualiteit scheurkalenders 2010 en 2011:

Business Spiritualiteit scheurkalender 2010   Business Spiritualiteit scheurkalender 2011

Hart voor de zaak
Mijn eerste kennismaking met het schrijven van boeken was de opname van mijn bijdrage in het boek Hart voor de zaak, Gesprekken met inspirerende leiders

Hart voor de zaak

Journaliste Petra Pronk zocht mensen op die actief zijn op het terrein van business en spiritualiteit. Ze voerde diepgravende gesprekken met top-managers uit het zakenleven en met goeroes die met hun spirituele inzichten invloed hebben op het zakenleven. Dat leverde een boek op vol wijsheid en inspiratie.

 

Mijn boeken

Succeskompas, richting geven aan je leven en werkSucceskompas
richting geven aan je leven en werk

"De essentie van 'persoonlijk leiderschap' in werk en leven."
"Indrukwekkend, praktisch, helder" "Een boek dat veel andere boeken overbodig maakt"
"Lees dit boek en je weet alles."
Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheidMichaelsysteem,
de essentie van je persoonlijkheid

"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend."
"Groot respect voor jullie werk!"
Ga naar boven